Privacyverklaring


Voor het gebruik van ons online-aanbod www.klewer-implantate.de (hierna "website") geldt de volgende verklaring inzake gegevensbescherming. Wij hechten veel belang aan gegevensbescherming. Het verzamelen en verwerken van uw persoonlijke gegevens vindt plaats in overeenstemming met de geldende voorschriften voor gegevensbescherming, in het bijzonder de basisverordening voor gegevensbescherming (DSGVO).

 

1 Verantwoordelijk

De persoon die verantwoordelijk is voor het verzamelen, verwerken en gebruiken van uw persoonlijke gegevens in de zin van artikel 4 nr. 7 DSGVO is

Dr. Dr. Dr. med. dent. Olaf Klewer M.Sc.
Jakobstraße 13
52064 Aken

Telefoon: 0241 4090640
fax: 0241 48237
e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. Sofern Sie der Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung Ihrer Daten durch uns nach Ma Ma Ma.

Als u bezwaar wilt maken tegen het verzamelen, verwerken of gebruiken van uw gegevens door ons in overeenstemming met deze bepalingen inzake gegevensbescherming in hun geheel of voor individuele maatregelen, kunt u uw bezwaar richten tot de verantwoordelijke persoon. U kunt dit privacybeleid te allen tijde opslaan en afdrukken.

 

2 Algemene doeleinden van de verwerking

Wij gebruiken persoonlijke gegevens voor de exploitatie van de website en voor marktonderzoek.

 

3 Welke gegevens gebruiken we en waarom?
3.1 Hosting

De door ons gebruikte hostingdiensten dienen voor de levering van de volgende diensten: Infrastructuur- en platformdiensten, rekencapaciteit, opslagruimte en databasediensten, beveiligings- en technische onderhoudsdiensten die wij gebruiken om de Site te beheren.

Wij of onze hostingprovider verwerken inventarisgegevens, contactgegevens, contactgegevens, inhoudsgegevens, contractgegevens, gebruiksgegevens, meta- en communicatiegegevens van klanten, geïnteresseerden en bezoekers van deze website op basis van onze gerechtvaardigde belangen in de efficiënte en veilige terbeschikkingstelling van onze website in overeenstemming met artikel 6 lid 1 S. 1 f) DSGVO in verband met Art. 28 DSGVO.

 

3.2 Toegangsgegevens

Wij verzamelen informatie over u wanneer u deze website gebruikt. Wij verzamelen automatisch informatie over uw gebruikspatronen en uw interactie met ons en registreren informatie over uw computer of mobiel apparaat. Wij verzamelen, bewaren en gebruiken gegevens over elke toegang tot onze website (zogenaamde server logfiles). De toegangsgegevens omvatten:

 • Naam en URL van het opgevraagde bestand
 • Datum en tijd van ophalen
 • overgedragen datavolume
 • Bericht over succesvol ophalen (HTTP-responscode)
 • Browsertype en browserversie
 • Besturingssysteem referrer URL (d.w.z. de eerder bezochte pagina)
 • Websites die toegankelijk zijn voor het systeem van de gebruiker via onze website
 • Internetprovider van de gebruiker
 • IP-adres en de aanvragende aanbieder

Wij gebruiken deze loggegevens zonder toewijzing aan uw persoon of andere profilering voor statistische evaluaties ten behoeve van de werking, veiligheid en optimalisatie van onze website, maar ook voor de anonieme registratie van het aantal bezoekers van onze website (verkeer) en voor de omvang en het soort gebruik van onze website en diensten, alsmede voor het meten van het aantal ontvangen kliks van samenwerkingspartners. Deze informatie stelt ons in staat om gepersonaliseerde en locatie-gebaseerde inhoud aan te bieden en om het verkeer te analyseren, fouten op te lossen en te corrigeren, en onze diensten te verbeteren.

Dit is ook ons legitiem belang op grond van artikel 6, lid 1 S. 1 S. 1 f) DSGVO.

Wij behouden ons het recht voor om de loggegevens achteraf te controleren als er een gegronde verdenking van illegaal gebruik op basis van concrete aanwijzingen bestaat. Wij slaan IP-adressen voor een beperkte tijd op in de logbestanden als dit nodig is voor veiligheidsdoeleinden of voor de levering of facturering van een dienst, bijvoorbeeld als u een van onze diensten gebruikt. Na het afbreken van de bestelprocedure of na ontvangst van de betaling verwijderen wij het IP-adres als het niet langer nodig is voor veiligheidsdoeleinden. We slaan ook IP-adressen op als we een concreet vermoeden hebben van een strafbaar feit in verband met het gebruik van onze website. Wij slaan ook de datum van uw laatste bezoek op als onderdeel van uw account (bijv. bij het registreren, inloggen, inloggen, klikken op links, etc.).

 

3.3 Cookies

Wij gebruiken zogenaamde sessiecookies om onze website te optimaliseren. Een sessie-cookie is een klein tekstbestand dat door de betreffende servers wordt verzonden wanneer u een website bezoekt en tijdelijk op uw harde schijf wordt opgeslagen. Dit bestand als zodanig bevat een zogenaamde sessie-ID, die gebruikt kan worden om verschillende verzoeken van uw browser aan de gedeelde sessie toe te wijzen. Zo kunt u uw computer herkennen wanneer u terugkeert naar onze website. Deze cookies worden verwijderd nadat u uw browser hebt afgesloten. Ze stellen u bijvoorbeeld in staat om de winkelwagenfunctie over meerdere pagina's te gebruiken.

Voor een klein deel maken wij ook gebruik van permanente cookies (ook kleine tekstbestanden die op uw eindapparaat worden opgeslagen) die op uw eindapparaat blijven staan en ons in staat stellen om uw browser bij een volgend bezoek te herkennen. Deze cookies worden op uw harde schijf opgeslagen en worden na de aangegeven tijd verwijderd. Hun levensduur is 1 maand tot 10 jaar. Dit stelt ons in staat om onze diensten op een meer gebruikersvriendelijke, effectieve en veilige manier aan u voor te stellen en bijvoorbeeld informatie op de site weer te geven die specifiek op uw interesses is afgestemd.

Onze legitieme interesse in het gebruik van cookies volgens art. 6 lid 1 S. 1 S. 1 f) DSGVO is om onze website gebruiksvriendelijker, effectiever en veiliger te maken.

De volgende gegevens en informatie worden in de cookies opgeslagen:

 • inloggegevens
 • taalinstellingen
 • ingevoerde trefwoorden
 • Informatie over het aantal bezoeken aan onze website en het gebruik van individuele functies van onze website.

Wanneer de cookie wordt geactiveerd, krijgt deze een identificatienummer toegewezen en worden uw persoonlijke gegevens niet aan dit identificatienummer toegekend. Uw naam, IP-adres of soortgelijke gegevens waarmee de cookie aan u kan worden toegewezen, worden niet in de cookie geplaatst. Op basis van de cookie-technologie ontvangen wij alleen gepseudonimiseerde informatie, zoals welke pagina's van onze shop zijn bezocht, welke producten zijn bekeken, enz.

U kunt uw browser zo instellen dat u vooraf op de hoogte wordt gesteld wanneer er cookies worden geplaatst en van geval tot geval kunt beslissen of u in bepaalde gevallen of in het algemeen de acceptatie van cookies wilt uitsluiten of dat cookies volledig moeten worden voorkomen. Dit kan de functionaliteit van de website beperken.

 

3.4 Gegevens voor het nakomen van onze contractuele verplichtingen

Wij verwerken persoonlijke gegevens die wij nodig hebben om onze contractuele verplichtingen na te komen, zoals naam, adres, e-mailadres, bestelde producten, factuur- en betalingsgegevens. Het verzamelen van deze gegevens is noodzakelijk voor het sluiten van het contract.

De gegevens worden na afloop van de garantie- en wettelijke bewaartermijnen gewist. Gegevens gekoppeld aan een gebruikersaccount (zie hieronder) worden in ieder geval bewaard voor de duur van het accountbeheer.

De wettelijke basis voor de verwerking van deze gegevens is art. 6 lid 1 S. 1 S. 1 b) DSGVO, omdat deze gegevens nodig zijn om aan onze contractuele verplichtingen jegens u te kunnen voldoen.

 

3.5 Gebruikersaccount

U kunt een gebruikersaccount aanmaken op onze website. Als u dit wenst, dan hebben we de persoonlijke gegevens nodig die met de Login worden opgevraagd. Wanneer u later inlogt, zijn alleen uw e-mail of gebruikersnaam en het door u gekozen wachtwoord vereist.

Voor nieuwe registraties verzamelen wij stamgegevens (bijv. naam, adres), communicatiegegevens (bijv. e-mailadres) en betalingsgegevens (bankgegevens) en toegangsgegevens (gebruikersnaam en wachtwoord).

Om ervoor te zorgen dat uw registratie correct verloopt en om onbevoegde registraties door derden te voorkomen, ontvangt u na uw registratie een activeringslink per e-mail om uw account te activeren. Pas na succesvolle registratie slaan wij de door u verzonden gegevens permanent op in ons systeem.

U kunt ons een gebruikersaccount laten verwijderen zodra het is aangemaakt, zonder andere kosten dan de transmissiekosten volgens de basistarieven. Een sms naar de onder punt 1 genoemde contactgegevens (bijv. e-mail, fax, brief) is hiervoor voldoende. Wij zullen dan uw opgeslagen persoonlijke gegevens verwijderen, tenzij wij deze moeten opslaan voor de verwerking van bestellingen of in verband met wettelijke opslagverplichtingen.

De wettelijke basis voor de verwerking van deze gegevens is uw toestemming volgens art. 6 lid 1 S. 1 S. 1 a) DSGVO.

 

3.6 Nieuwsbrief

Om in te schrijven voor de nieuwsbrief zijn de gegevens die tijdens het registratieproces worden opgevraagd, vereist. De aanmelding voor de nieuwsbrief wordt geregistreerd. Na registratie ontvangt u een bericht op het opgegeven e-mailadres waarin u wordt gevraagd uw registratie te bevestigen ("double opt-in"). Dit is noodzakelijk om te voorkomen dat derden zich met uw e-mailadres registreren.

U kunt uw toestemming om de nieuwsbrief te ontvangen te allen tijde intrekken en zo de nieuwsbrief annuleren.

Wij bewaren de registratiegegevens zolang deze nodig zijn voor de verzending van de nieuwsbrief. Wij slaan de registratie van de registratie en het verzendadres op zolang er interesse was in het bewijs van de oorspronkelijk gegeven toestemming, in de regel zijn dit de verjaringstermijnen voor burgerlijke vorderingen, dus maximaal drie jaar.

De wettelijke basis voor het versturen van de nieuwsbrief is uw toestemming in overeenstemming met Art. 6 lid 1 S. 1 S. 1 a) in combinatie met Art. 7 DSGVO in combinatie met § 7 lid 2 nr. 3 UWG. De wettelijke basis voor de registratie van de registratie is onze gerechtvaardigde interesse in het bewijs dat de verzending met uw toestemming is uitgevoerd.

U kunt de registratie te allen tijde annuleren zonder andere kosten dan de transmissiekosten volgens de basistarieven. Een sms naar de onder punt 1 genoemde contactgegevens (bijv. e-mail, fax, brief) is hiervoor voldoende. Natuurlijk vindt u in elke nieuwsbrief ook een link om u af te melden.

 

3.7 Productaanbevelingen

Wij sturen u regelmatig productaanbevelingen per e-mail, onafhankelijk van de nieuwsbrief. Op deze manier zullen wij u voorzien van informatie over producten uit ons assortiment waarin u geïnteresseerd zou kunnen zijn op basis van uw meest recente aankopen van goederen of diensten van ons. Wij houden ons strikt aan de wettelijke voorschriften. U kunt hiertegen te allen tijde bezwaar maken zonder andere kosten te maken dan de transmissiekosten volgens de basistarieven. Een sms naar de onder punt 1 genoemde contactgegevens (bijv. e-mail, fax, brief) is hiervoor voldoende. Natuurlijk vindt u in elke e-mail ook een link om u uit te schrijven.

De rechtsgrond hiervoor is de wettelijke toestemming op grond van art. 6 lid 1 zin 1 f) DSGVO in samenhang met § 7 lid 3 UWG.

 

3.8 Contact per e-mail

Als u contact met ons opneemt (bijv. via het contactformulier of e-mail), verwerken wij uw gegevens om de aanvraag te verwerken en in geval van vervolgvragen.

Indien de gegevensverwerking wordt uitgevoerd voor het uitvoeren van precontractuele maatregelen, die op uw verzoek plaatsvinden, of, indien u al klant bent, voor het uitvoeren van de overeenkomst, is de wettelijke basis voor deze gegevensverwerking Art. 6 lid 1 S. 1 S. 1 b) DSGVO.

Wij verwerken verdere persoonsgegevens alleen met uw toestemming (art. 6 lid 1 S. 1 S. 1 a) DSGVO) of als wij een rechtmatig belang hebben bij de verwerking van uw gegevens (art. 6 lid 1 S. 1 S. 1 f) DSGVO). Een legitiem belang is bijvoorbeeld het beantwoorden van uw e-mail.

 

4 Google Analytics

Wij maken gebruik van Google Analytics, een webanalyseservice van Google Inc. "("Google"). Google Analytics maakt gebruik van "cookies", tekstbestanden die op uw computer worden geplaatst, om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door de cookie gegenereerde informatie over het gebruik van deze website door bezoekers van de website wordt over het algemeen overgebracht naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen.

Dit is ook ons legitiem belang volgens art. 6 lid 1 S. 1 S. 1 f) DSGVO.

Google heeft een privacyschildovereenkomst met de Europese Unie en de Verenigde Staten ondertekend en gecertificeerd. Google verplicht zich hiermee te voldoen aan de normen en voorschriften van de Europese wetgeving op het gebied van gegevensbescherming. Meer informatie is te vinden in de volgende gelinkte rubriek: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000000001L5AAI&status=Actief.

We hebben IP anonimisering op deze website geactiveerd (anonimiserenIp). Dit zal er echter toe leiden dat Google uw IP-adres eerder verkort binnen de lidstaten van de Europese Unie of andere staten die partij zijn bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een Google-server in de VS verzonden en daar ingekort. Google zal deze informatie namens ons gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de website-activiteit op te stellen en om ons andere diensten met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik te leveren.

Het IP-adres dat door uw browser in het kader van Google Analytics wordt verzonden, wordt niet gecombineerd met andere gegevens van Google. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval mogelijk niet alle functies van deze website volledig kunt gebruiken.

U kunt ook voorkomen dat de door de cookie gegenereerde gegevens die betrekking hebben op uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres) en de verwerking van deze gegevens door Google aan Google worden doorgegeven, door de browser-plug-in te downloaden en te installeren die beschikbaar is onder de volgende link: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl.

Als alternatief voor de browser plug-in of binnen browsers op mobiele apparaten kunt u op de volgende link klikken om een opt-out-cookie in te stellen die voorkomt dat Google Analytics in de toekomst informatie van deze site verzamelt (deze opt-out cookie werkt alleen in deze browser en alleen voor dit domein). Als u de cookies in uw browser verwijdert, moet u opnieuw op deze link klikken): Google Analytics uitschakelen

 

5 Opslagtijd

Voor zover dit niet uitdrukkelijk is vermeld, slaan wij de persoonlijke gegevens slechts zolang op als nodig is voor het bereiken van de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld.

In sommige gevallen voorziet de wetgever in het bewaren van persoonsgegevens, bijvoorbeeld in het fiscaal of handelsrecht. In deze gevallen worden de gegevens alleen voor deze wettelijke doeleinden door ons opgeslagen, maar niet elders verwerkt en na afloop van de wettelijke bewaartermijn verwijderd.

 

6 Uw rechten als gegevenssubject van de gegevensverwerking

Volgens de geldende wetgeving heeft u verschillende rechten met betrekking tot uw persoonlijke gegevens. Indien u van deze rechten gebruik wilt maken, stuurt u uw aanvraag per e-mail of per post naar het in paragraaf 1 genoemde adres, met duidelijke vermelding van uw identiteit.

Hieronder vindt u een overzicht van uw rechten.

 

6.1 Recht op bevestiging en informatie

U hebt het recht op duidelijke informatie over de verwerking van uw persoonlijke gegevens.

In detail:

U hebt te allen tijde het recht om van ons een bevestiging te ontvangen of er persoonlijke gegevens over u worden verwerkt. Als dit het geval is, hebt u het recht om gratis informatie over de over u opgeslagen persoonlijke gegevens bij ons op te vragen, samen met een kopie van deze gegevens. Verder bestaat er recht op de volgende informatie:

 1. de verwerkingsdoeleinden;
 2. de categorieën persoonsgegevens die moeten worden verwerkt;
 3. de ontvangers of categorieën ontvangers aan wie de persoonsgegevens zijn of zullen worden verstrekt, met name ontvangers in derde landen of internationale organisaties;
 4. indien mogelijk, de geplande duur van de opslag van de persoonsgegevens of, indien dit niet mogelijk is, de criteria voor de bepaling van deze duur;
 5. het bestaan van een recht op correctie of verwijdering van uw persoonlijke gegevens of op beperking van de verwerking door de verantwoordelijke voor de verwerking of om bezwaar te maken tegen een dergelijke verwerking;
 6. het bestaan van een recht van beroep bij een toezichthoudende autoriteit;
 7. indien de persoonlijke gegevens niet bij u worden verzameld, alle beschikbare informatie over de herkomst van de gegevens;
 8. het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming, met inbegrip van het opstellen van profielen overeenkomstig artikel 22, leden 1 en 4, van de DSGVO en - althans in deze gevallen - zinvolle informatie over de betrokken logica en de omvang en de beoogde effecten van een dergelijke verwerking voor u.

Indien persoonsgegevens worden doorgegeven aan een derde land of aan een internationale organisatie, hebt u het recht om op de hoogte te worden gesteld van de passende waarborgen overeenkomstig artikel 46 DSGVO in verband met de overdracht.

 

6.2 Recht op correctie

U hebt het recht om te eisen dat wij alle persoonlijke gegevens die op u betrekking hebben corrigeren en, indien nodig, aanvullen. In detail. Sie haben das Recht:

U hebt het recht om van ons onmiddellijk de correctie van onjuiste persoonlijke gegevens over u te eisen. Rekening houdend met de doeleinden van de verwerking, hebt u het recht om de aanvulling van onvolledige persoonsgegevens te vragen - ook door middel van een aanvullende verklaring.

 

6.3 Recht op annulering ("recht om te worden vergeten")

In een aantal gevallen kunnen wij genoodzaakt zijn om persoonlijke informatie over u te verwijderen.

In detail:

Volgens art. 17 (1) DSGVO hebt u het recht om te eisen dat wij uw persoonlijke gegevens onmiddellijk verwijderen en zijn wij verplicht om persoonlijke gegevens onmiddellijk te verwijderen als een van de volgende redenen van toepassing is:

 1. Persoonsgegevens zijn niet langer nodig voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld of anderszins verwerkt.
 2. U herroept uw toestemming waarop de verwerking overeenkomstig artikel 6, lid 1, eerste zin, onder a), DSGVO of artikel 9, lid 2, onder a), DSGVO en er is geen andere rechtsgrond voor de verwerking.
 3. U maakt bezwaar tegen de verwerking overeenkomstig artikel 21, lid 1, DSGVO en er zijn geen dwingende legitieme redenen voor de verwerking of u maakt bezwaar tegen de verwerking overeenkomstig artikel 21, lid 2, DSGVO.
 4. Persoonsgegevens zijn onrechtmatig verwerkt.
 5. De verwijdering van persoonsgegevens is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting uit hoofde van het recht van de Unie of het recht van de lidstaten waaraan wij onderworpen zijn.
 6. De persoonsgegevens werden verzameld in verband met diensten van de informatiemaatschappij die werden aangeboden op grond van artikel 8, lid 1, van de DSGVO.

Als wij de persoonlijke gegevens openbaar hebben gemaakt en wij zijn verplicht deze te verwijderen overeenkomstig artikel 17 (1) DSGVO, zullen wij passende maatregelen nemen, inclusief technische maatregelen, rekening houdend met de beschikbare technologie en implementatiekosten, om degenen die verantwoordelijk zijn voor de gegevensverwerking en die de persoonlijke gegevens verwerken, te informeren dat u hen hebt verzocht alle links naar deze persoonlijke gegevens of kopieën of replicaties van deze persoonlijke gegevens te verwijderen.

 

6.4 Recht op beperking van de verwerking

In een aantal gevallen heeft u het recht om ons te vragen de verwerking van uw persoonlijke gegevens te beperken.

In detail:

U hebt het recht te eisen dat wij de verwerking beperken als aan een van de volgende voorwaarden wordt voldaan:

de juistheid van de persoonlijke gegevens wordt door u betwist gedurende een periode die ons in staat stelt de juistheid van de persoonlijke gegevens te controleren,

de verwerking is onwettig en u weigerde de persoonsgegevens te verwijderen en verzocht in plaats daarvan het gebruik van de persoonsgegevens te beperken;

wij de persoonlijke gegevens niet langer nodig hebben voor de verwerking, maar u hebt de gegevens nodig voor het instellen, uitoefenen of verdedigen van rechtsvorderingen, of

u bezwaar heeft gemaakt tegen de verwerking op grond van art. 21 lid 1 DSGVO, zolang nog niet is vastgesteld of de legitieme redenen van onze onderneming zwaarder wegen dan de uwe.

 

6.5 Recht op overdraagbaarheid van gegevens

U hebt het recht om machineleesbare persoonlijke gegevens over u te ontvangen, te verzenden of te laten verzenden.

In detail:

U hebt het recht om de persoonlijke gegevens over u te ontvangen die u ons in een gestructureerd, gemeenschappelijk en machinaal leesbaar formaat hebt verstrekt, en u hebt het recht om deze gegevens zonder onze tussenkomst aan een andere verantwoordelijke persoon door te geven, op voorwaarde dat

de verwerking is gebaseerd op een toestemming overeenkomstig artikel 6, lid 1, eerste zin 1 a) DSGVO of artikel 9, lid 2, onder a) DSGVO of op een contract overeenkomstig artikel 6, lid 1, eerste zin 1 b) DSGVO en

de verwerking wordt uitgevoerd met behulp van geautomatiseerde procedures.

Bij de uitoefening van uw recht op gegevensoverdracht volgens lid 1 heeft u het recht om te verkrijgen dat de persoonlijke gegevens rechtstreeks door ons aan een andere verantwoordelijke persoon worden doorgegeven, voor zover dit technisch mogelijk is.

 

6.6 Recht van bezwaar

U hebt het recht om bezwaar te maken tegen een rechtmatige verwerking van uw persoonlijke gegevens door ons als dit door uw specifieke situatie wordt gerechtvaardigd en onze belangen bij de verwerking niet zwaarder wegen dan onze belangen.

In detail:

U hebt te allen tijde het recht om op grond van uw specifieke situatie bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens op basis van artikel 6, lid 1, onder S. 1 e) of f) DSGVO; dit geldt ook voor het opstellen van profielen op basis van deze bepalingen. Wij verwerken geen persoonsgegevens meer, tenzij wij dwingende redenen voor de verwerking kunnen aantonen die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of de verwerking dient voor het inroepen, uitoefenen of verdedigen van juridische claims.

Indien persoonlijke gegevens door ons worden verwerkt met het oog op directe reclame, hebt u te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens met het oog op dergelijke reclame; dit geldt ook voor het opstellen van profielen voor zover deze verband houden met dergelijke directe reclame.

U hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens voor wetenschappelijke of historische onderzoeksdoeleinden of voor statistische doeleinden in de zin van artikel 89, lid 1 DSGVO, om redenen die voortvloeien uit uw specifieke situatie, tenzij deze verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een taak van algemeen belang.

 

6.7 Geautomatiseerde beslissingen, inclusief profilering

U hebt het recht om niet onderworpen te worden aan enige beslissing die uitsluitend gebaseerd is op geautomatiseerde verwerking, met inbegrip van profilering, die enige rechtsgevolgen voor u heeft of u in belangrijke mate beïnvloedt.

Er is geen geautomatiseerde besluitvorming op basis van de verzamelde persoonsgegevens.

 

6.8 Recht om de toestemming op grond van de wetgeving inzake gegevensbescherming in te trekken

U heeft te allen tijde het recht om uw toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens in te trekken.

 

6.9 Recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit

U hebt het recht een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, met name in de lidstaat waar u verblijft, op uw werkplek of op de plaats waar de vermeende inbreuk heeft plaatsgevonden, indien u de verwerking van uw persoonsgegevens onwettig acht.

 

7 Gegevensbeveiliging

Wij stellen alles in het werk om de veiligheid van uw gegevens te waarborgen in het kader van de geldende wetgeving inzake gegevensbescherming en technische mogelijkheden.

Uw persoonlijke gegevens worden versleuteld verzonden. Dit geldt voor uw bestellingen en ook voor het inloggen van de klant. We gebruiken het SSL (Secure Socket Layer) coderingssysteem, maar wijzen erop dat de gegevensoverdracht via het internet (bijv. bij communicatie via e-mail) veiligheidslekken kan vertonen. Een volledige bescherming van de gegevens tegen toegang door derden is niet mogelijk.

Om uw gegevens te beveiligen, houden wij technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen in overeenstemming met Art. 32 DSGVO, die wij voortdurend aanpassen aan de stand van de techniek.

Bovendien garanderen wij niet dat onze diensten op bepaalde tijdstippen beschikbaar zijn; storingen, onderbrekingen of storingen kunnen niet worden uitgesloten. Van de servers die we gebruiken, wordt regelmatig en zorgvuldig een back-up gemaakt.

 

8 Overdracht van gegevens aan derden, geen gegevensoverdracht naar niet-EU-landen

In principe gebruiken wij uw persoonlijke gegevens alleen binnen ons bedrijf.

Indien en voor zover wij derden bij de uitvoering van contracten betrekken (bijv. logistieke dienstverleners), zullen deze derden alleen persoonlijke gegevens ontvangen voor zover de overdracht noodzakelijk is voor de betreffende dienst.

In het geval dat wij bepaalde delen van onze gegevensverwerking ("Orderverwerking") uitbesteden, eisen wij contractueel dat de verwerkers de persoonsgegevens alleen gebruiken in overeenstemming met de vereisten van de wetgeving inzake gegevensbescherming en om de rechten van de betrokkene te beschermen.

Er zullen geen gegevens worden doorgegeven aan entiteiten of personen buiten de EU buiten het in punt 4 bedoelde geval en dit is niet gepland.

 

9 Functionaris voor gegevensbescherming

Als u vragen of zorgen heeft over gegevensbescherming, neem dan contact op met onze functionaris voor gegevensbescherming:

Tandheelkundige dromen GmbH
Robert Wadle
Jakobstraße 13
52064 Aken

Telefoon: 0241 34608
fax: 0241 48237
e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.