Ontkenning


 

1. Inhoud van het online aanbod

De auteur neemt geen verantwoordelijkheid voor de actualiteit, juistheid, volledigheid of kwaliteit van de verstrekte informatie. Aansprakelijkheid claims tegen de auteur met betrekking tot materiële of immateriële aard, veroorzaakt door het gebruik of de onbruik van de informatie of het gebruik van onjuiste of onvolledige informatie zijn uitgesloten, tenzij de auteur is geen opzet of grove nalatigheid Fout is aanwezig. Alle aanbiedingen zijn niet bindend. De auteur behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om onderdelen of het gehele aanbod zonder voorafgaande kennisgeving, aan te vullen, te verwijderen of te staken publicatie tijdelijk of permanent.

2. Verwijzingen en links
Voor directe of indirecte verwijzingen naar andere websites ( "hyperlinks") die buiten de verantwoordelijkheid van de auteur liggen, zou een verplichting in het geval alleen van kracht, waarin de auteur zich bewust is van de inhoud en het zou technisch mogelijk en redelijk zijn om het gebruik in geval van illegale inhoud te voorkomen. De auteur hierbij uitdrukkelijk verklaart dat op het moment van de link geen illegale inhoud op de gelinkte pagina's. De auteur heeft geen invloed op het huidige en toekomstige ontwerp, de inhoud of het auteurschap van de gelinkte pagina's. Hij neemt daarom uitdrukkelijk afstand van alle inhoud van alle gelinkte / verbonden sites die zijn gewijzigd na de link. Deze verklaring geldt voor alle binnen haar eigen Internet-links en verwijzingen evenals voor de buitenlandse inzendingen in gastenboeken, discussiefora, lijsten met links, mailinglijsten en alle andere vormen van databanken waarin de externe toegang mogelijk is. Voor illegale, incorrecte of onvolledige inhoud en in het bijzonder voor schade die voortvloeit uit het gebruik of het niet gebruiken van dergelijke informatie, de aanbieder van de pagina waarnaar werd verwezen, niet degene die alleen naar de betreffende publicatie linkt.

3. Auteursrecht en merkenrecht
De auteur streeft ernaar om de auteursrechten van de afbeeldingen, audio- en videoclips en teksten te respecteren, om zijn eigen foto's, afbeeldingen, audio- en videofragmenten en teksten te gebruiken of licentievrije afbeeldingen, geluidsbestanden, videofragmenten en teksten te gebruiken , Alle binnen het internet aanbieden en eventueel beschermde merken en handelsmerken zijn de bepalingen van het toepasselijke merkenrecht en de eigendomsrechten van de eigenaar van het auteursrecht. De loutere vermelding niet de conclusie trekken dat handelsmerken niet worden beschermd door de wet! Het copyright voor gepubliceerde objecten gemaakt door de auteur blijft uitsluitend bij de auteur van de pagina's. Elke reproductie of het gebruik van afbeeldingen, audio- en videoclips en teksten in andere elektronische of gedrukte publicaties is niet toegestaan zonder de uitdrukkelijke toestemming van de auteur.

4. Privacy
Indien binnen het internet bieden de mogelijkheid om persoonlijke of zakelijke gegevens (e-mailadressen, namen, adressen), de openbaarmaking van deze gegevens door de gebruiker op vrijwillige basis in te voeren. Het gebruik en de betaling van alle aangeboden diensten - indien technisch mogelijk en redelijk - zonder de openbaarmaking van deze gegevens of door het verstrekken van anonieme gegevens of een pseudoniem. Het gebruik van gepubliceerd onder de imprint of vergelijkbare informatie zoals adressen, telefoon- en faxnummers en e-mailadressen voor het versturen van ongevraagde informatie is verboden. Juridische stappen tegen de verzenders van spam mails in overtreding van dit verbod zijn uitdrukkelijk voorbehouden.

5. Rechtsgeldigheid van deze disclaimer
Deze disclaimer moet worden beschouwd als onderdeel van het internetaanbod waarnaar deze pagina werd verwezen. Als secties of individuele voorwaarden van deze verklaring niet legaal of correct zijn, blijft de inhoud of geldigheid van de andere delen hiervan niet van invloed. Juridische stappen tegen de verzenders van spam mails in overtreding van dit verbod zijn uitdrukkelijk voorbehouden.